माझी स्माईल हीच माझी स्टाइल

स्टाइलची प्रत्येकाची व्याख्या वेगवेगळी असते.माझ्यासाठी स्टाइल म्हणजे कम्फर्ट. टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये मी स्वतःला खूप कम्फर्टेबल समजतो. एकदा मी माझ्या बायकोलाही गंमतीने म्हटले होते की तिने परवानगी दिली असती तर लग्नातही मी टी-शर्ट आणि जीन्स घालूनच फिरलो असतो.पांढ-या रंगाचा टी-शर्ट आणि निळ्या रंगाची जीन्स हे कॉम्बिनेशन कधीच चुकू शकत नाही. तुम्ही एखाद्या स्टाइलमध्ये किती कम्फर्टेबल आहात हे महत्त्वाचे असते.

माझी स्माईल हीच माझी स्टाइल
Published: 12 Jan 2017 10:52 PM  Updated: 14 Jan 2017 02:15 PM

स्टाइलची प्रत्येकाची व्याख्या वेगवेगळी असते.माझ्यासाठी स्टाइल म्हणजे कम्फर्ट. टी-शर्ट आणि जीन्समध्ये मी स्वतःला खूप कम्फर्टेबल समजतो. एकदा मी माझ्या बायकोलाही गंमतीने म्हटले होते की तिने परवानगी दिली असती तर लग्नातही मी टी-शर्ट आणि जीन्स घालूनच फिरलो असतो.पांढ-या रंगाचा टी-शर्ट आणि निळ्या रंगाची जीन्स हे कॉम्बिनेशन कधीच चुकू शकत नाही. तुम्ही एखाद्या स्टाइलमध्ये किती कम्फर्टेबल आहात हे महत्त्वाचे असते.


मराठी बिग बॉस हिट ठरणार का?

ABOUT US

CNX Masti is India's first and largest entertainment destination in Marathi. It brings you the latest news and happenings from the world of Marathi cinema, Bollywood, Hollywood, Television, Marathi theatre, live events and parties. Click for some exclusive gossips, interviews, behind the scenes, latest movie reviews and celebrity interviews. CNX Masti is truly the BAAP OF ENTERTAINMENT in Marathi.

Follow us :