OMG : ‘या’ ७ प्रकारच्या महिलांना पुरुष ‘लाइफ पाटर्नर’ म्हणून नाकारतात !

काही महिला खूपच सुंदर असतात, तरीही त्यांना पुरुष लाइक करीत नाहीत. काय आहे खरे कारण जाणून घ्या !

OMG : ‘या’ ७ प्रकारच्या महिलांना पुरुष ‘लाइफ पाटर्नर’ म्हणून नाकारतात !
Published: 13 Apr 2017 03:08 PM  Updated: 13 Apr 2017 03:08 PM

-Ravindra More
काही महिला खूपच सुंदर असतात, तरीही त्यांना पुरुष लाइक करीत नाहीत. ते अशा महिलांना घाबरतात, कारण त्यांच्या नेचरमध्ये अशी काही कमतरता असते, ज्यामुळे त्या पुरुषांना अजिबात आवडत नाहीत. पाहूया की, कोणत्या प्रकारच्या महिला पुरुषांना अजिबात आवडत नाहीत. 

* नेहमी संशय किंवा प्रश्न करणारी तसेच वेळोवेळी असाच अ‍ॅटिट्यूड असणारी महिला पुरुषांना अजिबात आवडत नाही. 

* वेळोवेळी भांडणासाठी तयार असणारी, ओरडणारी, अरेरावी करणारी महिला पुरुषांना नको असते. अशा महिलांपासून ते चारहात लांबच राहतात.

* ज्या महिलेला नेहमी पार्टीत जाणे वा कोणत्याही लहान-सहान कार्यक्रमात जाणे आवडते, अशा महिलाही पुरुषांना जास्त आवडत नाही. 

* मर्यादेपेक्षा जास्त परंपरा मानणारी महिलही पुरुषांना जास्त आवडत नाही. 

* ज्या महिलेच्या आयुष्यात पैसा जास्त महत्त्वाचा आहे, अशा महिलांना पुरु ष नाकारतात. 

* ज्या महिलेला नशा करायला आवडते, अशा महिला पुरुषांना अजिबात आवडत नाही. 

* जी महिला नारीवादी म्हणजेच प्लेगर्ल असते, ती महिला पुरुषांना मनापासून आवडत नाही.  


मराठी बिग बॉस हिट ठरणार का?

ABOUT US

CNX Masti is India's first and largest entertainment destination in Marathi. It brings you the latest news and happenings from the world of Marathi cinema, Bollywood, Hollywood, Television, Marathi theatre, live events and parties. Click for some exclusive gossips, interviews, behind the scenes, latest movie reviews and celebrity interviews. CNX Masti is truly the BAAP OF ENTERTAINMENT in Marathi.

Follow us :