​HEALTH : ढेकर आल्यास पोट भरले असे समजू नका, हे आहे खरे कारण !

जेवण झाल्यांनतर बहुतेकजणांना ढेकर येतात. जेवण पोटभरुन झाले म्हणून ढेकर येतात असा बऱ्याचजणांचा समज आहे, मात्र नेहमी ढेकर येण्यामागचे कारण काहीतरी वेगळे आहे.

​HEALTH : ढेकर आल्यास पोट भरले असे समजू नका, हे आहे खरे कारण !
Published: 21 Apr 2017 03:08 PM  Updated: 21 Apr 2017 03:09 PM

-Ravindra More 
जेवण झाल्यांनतर बहुतेकजणांना ढेकर येतात. जेवण पोटभरुन झाले म्हणून ढेकर येतात असा बऱ्याचजणांचा समज आहे, मात्र नेहमी ढेकर येण्यामागचे कारण काहीतरी वेगळे आहे. 
 
* ढेकर कसे येतात?
ज्याप्रमाणे कुकरमधील अन्न शिजून जास्त वेळ झाला की वॉल्व्ह आपोआप वर होऊन शिटी वाजते त्याप्रमाणे पोटात जमा झालेला गॅस आवाजासह तोंड व गळ्याद्वारे बाहेर निघतो. यालाच ढेकर येणे म्हणतात. जेवण केल्यानंतर पोटात गॅस तयार होतो. अन्ननलिका व पोटाच्या मध्ये डायफ्रॅम असतो. अन्न पोटात गेल्यावर हे आपोआप बंद होते. यामुळे पोटात गॅस जमा होतो. लेमन सोडा किंवा कोल्डड्रिंक पिल्यास पोटात गॅस तयार होतो. यामुळे शरीराची कंट्रोल रूम असलेला मेंदू गॅस बाहेर काढण्याची आज्ञा देतो. यानंतर काही स्नायू कडक होतात ज्यामुळे डायफ्रॅम उघडते. उघडलेल्या डायफ्रॅममधून गॅस गळा व तोंडाद्वारे बाहेर निघतो. हा गॅस म्हणजे पोट भरल्याची खूण नाही.

ढेकर आल्यावर आवाज का येतो?
जेव्हा जमा झालेला गॅस अन्ननलिकेत भरतो तेव्हा काही कंपने तयार होतात, यामुळे गॅस बाहेर निघताना आवाज येतो.

ढेकर न येणे
जर पोटात गॅस तयार होऊनही ढेकर येत नसेल तर गॅस बाहेर निघण्यासाठी आदेश देण्यास मेंदू उशीर करतोय असे समजावे. यामुळे आपल्याला मळमळ व्हायला लागते.
ढेकर न आल्यास पोटदुखीची समस्या निर्माण होते, भूक मंदावते शिवाय पचनक्रियादेखील मंदावते. 


मराठी बिग बॉस हिट ठरणार का?

ABOUT US

CNX Masti is India's first and largest entertainment destination in Marathi. It brings you the latest news and happenings from the world of Marathi cinema, Bollywood, Hollywood, Television, Marathi theatre, live events and parties. Click for some exclusive gossips, interviews, behind the scenes, latest movie reviews and celebrity interviews. CNX Masti is truly the BAAP OF ENTERTAINMENT in Marathi.

Follow us :